In 1833 werd het orgel, overgenomen van het Blindeninstituut te Amsterdam en in Hornhuizen geplaatst. Het kabinetorgel (huisorgel in de vorm van een kabinet) uit Delft is in 1820 naar Amsterdam overgebracht. In 1851 werd het orgel gewijzigd door P. van Oeckelen. In 1900 verkleinde J. Doornbos het orgel en verwijderde het tweede klavier. In 1962 voerde de Fa. H.J. Vierdag een restauratie uit.